Poštovní datové zprávy
 

Poštovní datová zpráva

Co je Poštovní datová zpráva (PDZ)?

 • pohodlný, spolehlivý a moderní způsob komunikace
 • elektronická obdoba doporučené zásilky
 • slouží k vzájemné obchodní komunikaci uživatelů datových schránek
 • může nahradit osobní kontakt (uzavření smlouvy, ohlášení změny či některé úkony s využitím elektronického podpisu) a zasílání dokumentů doporučenou zásilkou
 • prokazatelný způsob komunikace
 • prokazatelný způsob doručení (je považována za doručenou již okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky)
 • pro archivaci zpráv po dobu delší jak 90 dní je možné využít Datový trezor  (po této době dojde k automatickému vymazání zprávy z datové schránky)

Výhody komunikace přes PDZ

 • Prokazatelnost (vždy dokážete, že jste dokument poslali v pořádku a včas)
 • Garantované dodání (elektronická obdoba doporučené zásilky)
 • Ověřená identita odesílatele (na rozdíl od běžné elektronické pošty přesně víte, kdo s Vámi komunikuje)
 • Bezpečnost (PDZ využívá Informační systém datových schránek)
 • Pohodlnost (PDZ posíláte přímo ze svého počítače)
 • Úspora času (vaše zpráva dorazí rychleji než doporučená zásilka, nemusíte nic tisknout a nikam chodit)
 • Úspora nákladů (neplatíte za obálku, papír ani tisk dokumentu)

Kdy využít PDZ?

Poštovní datovou zprávou můžete posílat například faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty, zkrátka to, u čeho chcete právně prokázat, že jste dokument odeslali v pořádku a včas. Poštovní datovou zprávu si mohou vzájemně posílat právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo občané.

Poštovní datová zpráva je

 • výhodnější než doporučené psaní díky nižším cenám
 • důvěryhodnější než e-mail díky garanci doručení a prokazatelnosti
 • bezpečnější než e-mail díky zabezpečenému systému datových schránek
 • pohodlnější než dopis díky korespondenci bez obálek, známek a tisku dopisů


Aktivujte si službu
Poštovní datová zpráva právě teď.

Příjem Poštovních
datových zpráv

Příjem poštovních datových zpráv

Příjem je zcela zdarma, tuto funkcionalitu můžete velmi jednoduše aktivovat v uživatelském nastavení Vaší datové schránky.
Tlačítko Povolit příjem najdete v základním menu v části Nastavení.